Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. výzva

Instalace fotovoltaické elektrárny v areálu společnosti EUROWAGON, s. r. o.


Registrační číslo: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0006535
Doba realizace projektu: 25. listopad 2022 až 30. červen 2024

Popis projektu:
Realizace fotovoltaické elektrárny na střeše průmyslového objektu v areálu společnosti EUROWAGON, s. r. o. o výkonu 39,6 kWp bez akumulace. Elektrická energie, která bude vyrobena FVE, bude využívána v celém areálu společnosti (odběrném místě).

Cíle projektu:
Prostřednictvím projektu dojde za pomoci obnovitelných zdrojů ke snížení emisí znečišťujících látek a dále k poklesu provozních nákladů společnosti.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie – Výstavba nových fotovoltaických zdrojů; 2.3 Přechod na čistší zdroje energie.

financováno EU

Nahoru